اخبار جدید فناوری

ایلان ماسک برای سال ۲۰۲۴ چه برنامه‌هایی دارد؟