اخبار جدید ورزشی

پیروزی ۱-۰ شمس آذر مقابل سپاهان در یک بازی جنجالی و پرحاشیه