اخبار جدید فناوری

پس از هک شدن اسنپ فود چطور ممکن است از اطلاعات شخصی کاربران استفاده شود؟