اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توماج صالحی به یک سال حبس و ۲ سال ابطال گذرنامه محکوم شد