اخبار جدید فناوری

ارزش شرکت ایکس (توییتر) ظاهرا یک سوم ارزش خریداری توسط ایلان ماسک شده است