اخبار جدید بین الملل

برخورد دو هواپیما در ژاپن منجر به کشته شدن ۵ نفر شد