اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گرم‌ترین و خشک‌ترین زمستان چند سال اخیر را در ایران می‌بینیم!