اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زائران حج باید حتما واکسن مننژیت را تزریق کنند