اخبار جدید گوناگون

عربستان مجوز بدهد سفرهای عمره آغاز می‌شود