اخبار جدید ورزشی

یحیی گل محمدی روز یکشنبه رسما از پرسپولیس جدا خواهد شد