اخبار جدید ورزشی

مخالفت وزارت ورزش با قرارداد باشگاه استقلال و شرکت IBN جهت ساخت ورزشگاه اختصاصی