اخبار جدید بین الملل

کره شمالی به جزایر کره جنوبی حمله کرد