اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۸ کشته و زخمی در تصادف اتوبوس و پژو در جاده بم