اخبار جدید بین الملل

برنامه ۵۶ میلیارد دلاری حاکم دبی برای افزایش جمعیت