اخبار جدید فناوری

جف بزوس با استارتاپ پرپلکسیتی به جنگ گوگل می‌رود