رپورتاژ آگهی

آیا می‌توان ماشین را در کمتر از یک ماه فروخت؟