اخبار جدید اقتصادی

قیمت دلار تا پایان سال به ۵۶ هزار تومان میرسد؟