اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کشف لاشه هواپیمای آموزشی سقوط کرده در ارتفاعات روستای وشکین