اخبار جدید بین الملل

آغاز کارزار انتخاباتی خسته‌کننده و خواب‌آور جو بایدن