اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توئیت عجیب زن افغانی درباره آینده ایران!