اخبار جدید سیاسی

توقیف یک نفتکش در دریای عمان توسط افراد نظامی ناشناس