اخبار جدید ورزشی

مجسمه سردار سلیمانی از ورزشگاه نقش جهان اصفهان برداشته شد