اخبار جدید گوناگون

هشدار سازمان ملل برای گرمای بی سابقه در تابستان ۲۰۲۴