اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کشته شدن یک دختر ۶ ساله در نزاع مسلحانه در ایلام