اخبار جدید گوناگون

زلزله اخیر ژاپن باعث جابجایی 4 متری زمین شده است!