اخبار جدید اقتصادی

جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی برای کشاورزان به نام “طرح گندم”