اخبار جدید اقتصادی

تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار ارز به یک شرکت برای واردات برنج تکذیب شد