اخبار جدید فرهنگی , اخبار جدید ورزشی

سانسور ۴۰ دقیقه‌ای صداوسیما در دیدار هند و استرالیا بخاطر داور زن!