اخبار جدید سیاسی

رویترز: هیچ تاسیسات و نظامیان آمریکایی مورد هدف حملات موشکی قرار نگرفته است