اخبار جدید فرهنگی

دلیل حذف فیلم “ساعت ۶ صبح” مهران مدیری از جشنواره فجر