اخبار جدید بین الملل

وزیر خارجه روسیه: تمایل ۳۰ کشور دیگر برای پیوستن به گروه بریکس