اخبار جدید بین الملل

واکنش ترکیه به اتفاقات بین ایران و پاکستان