اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعطیلات کاری دو روز و ساعت کاری به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد