اخبار جدید گوناگون

حملات موشکی به سراوان هیچ آسیبی به قلعه تاریخی دزک وارد نکرده است