اخبار جدید بین الملل

تورم عربستان از ۱.۷ درصد به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرد