اخبار جدید فرهنگی

حق انتشار موسیقی‌های کیتی پری ۲۵۵ میلیون دلار فروخته شد