اخبار جدید اقتصادی , ویژه

با ورود اسکناس‌های جدید تورم بالاتر پیش‌بینی می‌شود