اخبار جدید فناوری

ارزش متا نزدیک به یک میلیارد دلار است