اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

تمام تراکنش‌ها به حساب تجاری حتی کارت به کارت هم شامل مالیات است