اخبار جدید بین الملل

آمریکا: مخالف آتش بس کامل در غزه هستیم