اخبار جدید فناوری

قابلیت تماس صوتی و تصویری برای کاربران اندرویدی ایکس فعال خواهد شد