اخبار جدید پزشکی , اخبار جدید فناوری

تزریق دارو از راه دور به بدن انسان امکان پذیر شد!