اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

قیمت دلار در حال نزدیک شدن به ارزش واقعی خود است