اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان مخالف است