اخبار جدید گوناگون

۲۳ درصد از پروژه انتقال آب دریای عمان به زاهدان عملیاتی شده است