اخبار جدید بین الملل

سقوط هواپیمای هندی با ۷۰ مسافر در افغانستان