اخبار جدید سیاسی

دریادار ایرانی: محتوای نفتکش توقیف‌شده آمریکایی متعلق به ایران است