اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پس از اعترافات تتلو حکم او چه خواهد بود؟