اخبار جدید بین الملل

۴ نفر از مسافرین هواپیمای سقوط کرده در افغانستان زنده هستند