اخبار برگزیده , اخبار جدید فرهنگی

نظر عجیب رئیس شورای شهر مشهد درباره برگزاری کنسرت در این شهر